Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů v takto poskytnutém rozsahu za podmínek zákona č. 101/2000 Sb., správcem - společností Electrolux s.r.o., Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4 IČ: 18631975 za účelem vyhodnocení a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení produktů správce a zasílání informací o marketingových akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do odvolání souhlasu. Správce může pověřit zpracováním osobních údajů třetí subjekt, tzv. zpracovatele. Účastník potvrzuje, že se seznámil se svými právy dle §11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. V případě pochybností o dodržování práv se účastník může obrátit na správce; kontrolním orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník se seznámil s úplnými pravidly akce.

Zpět


Copyright © 2024 electrolux-fotogalerie.cz/electrolux